Komunikat NR 1/2017 Prezesa Okręgu Podkarpackiego ZNP z dnia 31 stycznia 2017 r. - opiniowania uchwał gmin dotyczący sieci szkolnej

Komunikat NR 1/2017 Prezesa Okręgu Podkarpackiego ZNP z dnia 31 stycznia 2017 r. - opiniowania uchwał gmin dotyczący sieci szkolnej

 W związku z licznym zapytaniami  prezesów oddziałów ZNP i Wójtów i Burmistrzów Gmin w sprawie opiniowania uchwał JST w sprawie sieci szkół, o których mowa w art. 206 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60)  w trybie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (teks jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1881),  informuję następuje:

 • w dniu 19 stycznia 2017 r. podpisałem w imieniu Rady OPZZ Województwa Podkarpackiego jako wiceprzewodniczące Rady OPZZ Województwa Podkarpackiego upoważnienie dla zarządów oddziałów o wydawanie opinii do  uchwał JST w sprawie sieci szkolnej, o której mowa z 209 ustawy
  z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, wydawanych przez organy gmin założeń i projektów aktów prawnych, o których mowa w art. 206 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, a także art. 89 ustawy
  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe .
 • w dniu 2 lutego 2017 r. stosowne upoważnienia dla zarządów oddziałów ZNP zostały wysłane pocztą do prezesów oddziałów ZNP.
 • zarządy oddziałów ZNP zgodnie z art. 209 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe mają 21 dni na wydania opinii w trybie art. 19 ustawy o związkach zawodowych do uchwał,
  o których mowa w art. 206 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Uchwały Gmin wiejskich
  i miejskich dotyczą ustalenia planu sieci szkół w gminie i mieście, granice obwodów szkolnych, warunki przekształcenia lub włączenia dotychczasowych gimnazjów w ośmioletnie szkoły podstawowe albo
  w publiczne licea ogólnokształcące, technika itd.
 • wspomniane wyżej upoważnienie Rady OPZZ Województwa Podkarpackiego w trybie pilnym należy przekazać Wójtom Gmin, Burmistrzom i Prezydentom Miast.   

Reasumując JST winne kierować uchwały, o których mowa w art. 206  ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  do zaopiniowania właściwym terytorialnie zarządom oddziałów ZNP.

Rzeszów, 31 stycznia 2017 r.

Stanisław Kłak

Prezes Okręgu Podkarpackiego ZNP