Rekrutacja ucznia do szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego

Rekrutacja ucznia do szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego

Wniosek do Dyrektora Zespołu Szkół -Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rokietnicy w sprawie przyjęcie dziecka do klasy I w roku szkolnym 2017/2018. /doc/

Wniosek do Dyrektora Zespołu Szkół -Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rokietnicy w sprawie przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rokietnicy w roku szkolnym 2017/2018. /doc/