Harmonogram egzaminu gimnazjalnego

Harmonogram egzaminu gimnazjalnego

Termin podstawowy:

19 kwietnia 2017 r. część humanistyczna – (środa):

 • godz. 9:00 z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • godz. 11:00 z zakresu języka polskiego.

20 kwietnia 2017 r. część matematyczno-przyrodnicza – (czwartek):

 • godz. 9:00 z zakresu przedmiotów przyrodniczych,
 • godz. 11:00 z zakresu matematyki.

21 kwietnia 2017 r. język obcy nowożytny – (piątek):

 • godz. 9:00 na poziomie podstawowym,
 • godz. 11:00 na poziomie rozszerzonym.

Termin dodatkowy:

1 czerwca 2017 r część humanistyczna – (czwartek)

 • godz. 9:00 z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
 • godz. 11:00 z zakresu języka polskiego

2 czerwca 2017 r. część matematyczno-przyrodnicza – (piątek)

 • godz. 9:00 z zakresu przedmiotów przyrodniczych
 • godz. 11:00 z zakresu matematyki

5 czerwca 2017 r. język obcy nowożytny – (poniedziałek)

 • godz. 9:00 na poziomie podstawowym
 • godz. 11:00 na poziomie rozszerzonym