Wolontariusze w akcji

Wolontariusze w akcji

Grupa wolontariuszy z rokietnickiego gimnazjum ponownie ruszyła na pomoc potrzebującym. Tym razem mają swój wkład w pomoc dla Pani Krystyny Zając - nauczycielki SP w Woli Rokietnickiej, która zmaga się z ciężką chorobą, a leczenie jest bardzo kosztowne.

Uczennice ze Szkolnego Koła Wolontariatu:Kinga Wańkowicz, Gabrysia Kiper, Kamila Kapłon, Eliza Stefanowska, Kasia Rogała, Sandra Kud , Dominika Kosteczko, Natalia Matusz i Karolina Krysa wraz z nauczycielami: Bożeną Lotycz, Lidią Kapłon, Jadwigą Karpińską i Dariuszem Balickim przygotowali palmy, pisanki i stroiki świąteczne na Wielkanocny Kiermasz Charytatywny.

Ogromny wkład pracy w wykonanie świątecznych ozdób wniosła Pani Grażyna Rogała z Tapina, która poświęciła wiele czasu na profesjonalny instruktaż naszych wolontariuszy i wykonanie wielu ozdób. Pani Rogała po raz kolejny znacząco pomogła młodzieży z gimnazjum w przygotowaniu akcji charytatywnej i była dobrym duchem naszego zespołu. PANI GRAŻYNO, BARDZO DZIĘKUJEMY.

Ks. proboszcz Jacek Chochołek rozpropagował akcję i w piątek 07.04.2017 r. oraz w niedzielę palmową, przy Kaplicy Zmartwychwstania w Rokietnicy, odbył się kiermasz charytatywny. Akcję przeprowadzili: Gabrysia Kiper, Ola Niemczycka, Sebastian Skop i Sławek Dziak. Mieszkańcy Rokietnicy ze zrozumieniem i wielką życzliwością podeszli do inicjatywy młodzieży. Także w szkole nauczyciele i uczniowie chętnie kupowali palmy i pisanki, solidaryzując się z panią Krystyną. Uzyskane pieniądze – z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia - zostały przekazane beneficjentce.
Organizatorzy akcji składają serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy wzięli udział w kiermaszu. Wasza szlachetność i hojność pomoże kolejnej osobie w naszej gminie, która potrzebuje wsparcia.