Akcja „Żonkile”

Akcja „Żonkile”

Uczniowie Zespołu Szkól w Rokietnicy po raz pierwszy wzięli udział w akcji społeczno - edukacyjnej „Żonkile” organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich - Polin w Warszawie.

Żonkile stały się symbolem Powstania w Getcie Warszawskim, które wybuchło 19 kwietnia 1943 r. Celem akcji jest przywrócenie pamięci o powstaniu w warszawskim getcie, budowanie wspólnej świadomości historycznej Polaków i Żydów oraz uspołecznianie młodzieży w zakresie kultywowania pamięci historycznej. W przygotowanie i przeprowadzenie akcji w naszej szkole zaangażowało się sześciu wolontariuszy z klasy IIB: Klaudia Napora, Aleksandra Karuś, Emilia Długosz, Julia Hendzel, Daria Potoczny i Michał Sidor. Koordynatorem przedsięwzięcia była p. Bożena Lotycz.

Po zapoznaniu się z ideą akcji i materiałami edukacyjnymi, otrzymanymi z muzeum Polin, przeprowadzili oni następujące działania:

  • przygotowanie gazetki informacyjnej,
  • wykonanie papierowych żonkili i rozdawanie ich uczniom i nauczycielom,
  • opracowanie i emisja audycji radiowej pt. ,,Walczyli o godną śmierć” przez szkolny radiowęzeł.

W klasach V i VI SP oraz II B gimnazjum przeprowadzono lekcje poświęcone 74 rocznicy powstania w getcie warszawskim, połączone z projekcją filmu „Nie było żadnej nadziei” i dyskusją dotyczącą wydarzeń sprzed ponad 70-ciu lat oraz relacji polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej.

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Zainspirowała młodzież do poszukiwania śladów, wspomnień o rodzinach żydowskich mieszkających przed wojną i w czasie okupacji hitlerowskiej w naszej miejscowości.