Konkurs plastyczny Młodzieżowego Klubu Abstynenta

Konkurs plastyczny Młodzieżowego Klubu Abstynenta

Młodzieżowy Klub Abstynenta działający przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rokietnicy był organizatorem dwóch konkursów plastycznych pt.:

„Recepta na zdrowie”- dla uczniów szkoły podstawowej,
„Podróżny zestaw do śmierci”- dla uczniów gimnazjum.

Celem konkursów było:

 • prowadzenie działań związanych z profilaktyką alkoholową;
 • przeciwdziałanie narkomanii;
 • podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z używania środków psychoaktywnych, w szczególności alkoholu, narkotyków i papierosów;
 • dostarczenie podstawowych wiadomości o substancjach uzależniających;
 • propagowanie wiedzy na temat szkodliwości uzależnień oraz złych nawyków żywieniowych;
 • poszerzenie wiedzy na temat wpływu zdrowego stylu życia na zdrowie, sprawność intelektualną i kondycję fizyczną;
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania psychologicznych cech uzależnienia;
 • propagowanie życia bez nałogów;
 • skłanianie uczniów do zachowań asertywnych;
 • rozwijanie wyobraźni plastycznej i twórczej;

Komisja w składzie: Elżbieta Koprowicz oraz Lidia Kapłon spośród prac, które wpłynęły na konkursy wyłoniła następujących laureatów i wyróżnionych:

Szkoła podstawowa „Recepta na zdrowie’’

Kl. I-III

 • Miejsce I - Świerczek Mateusz kl. II
 • Miejsce II - Wota Kornelia kl. II
 • Miejsce III - Lenar Aleksandra kl. II

Kl. IV-VI

 • Miejsce I - Wiśniewska Daria kl. V
 • Miejsce II - Zawadzka Zuzanna kl. VI
 • Miejsce II - Bała Ilona i Koniuszy Natalia kl. VI
 • Miejsce III - Piś Patrycja kl. VI
 • Miejsce III - Kozior Kamila kl. VI

Gimnazjum „Podróżny zestaw do śmierci’’

 • Miejsce I - Kapłon Kamila kl. III a
 • Miejsce I - Gaweł Patrycja kl. I a
 • Miejsce II - Stefanowska Eliza kl. III a
 • Miejsce II - Kosteczko Dominika kl. III a
 • Miejsce II - Bała Magdalena i Matusz Sylwia kl. III a
 • Miejsce III - Napora Klaudia, Karuś Aleksandra, Twardy Agnieszka kl. II b
 • Miejsce III - Babicz Aleksandra i Strzelec Katarzyna kl. II b
 • Miejsce III - Kiper Gabriela i Wańkowicz Kinga kl. III a
 • Wyróżnienie - Bała Patrycja kl. II a
 • Wyróżnienie - Koniuszy Justyna kl. II a
 • Wyróżnienie - Zub Anna kl. II a

Nagrodzone prace zostały wyeksponowane na gazetce.

Gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym :)