Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.
Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

,,KWIATY DLA NIEPODLEGŁEJ”

,,KWIATY DLA NIEPODLEGŁEJ”

REGULAMIN KONKURSU

na najpiękniejszą kompozycję kwiatową z okazji Jubileuszu stulecia odzyskania Niepodległości przez Polskę

 1. ORGANIZATORZY 

Organizatorami konkursu są: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rokietnicy i zespół szkolnego radiowęzła.

2.TEMAT KONKURSU

 Tematyczna kompozycja kwiatowa nawiązująca do tematyki konkursu

3. DATA I MIEJSCE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

Prezentacja prac i rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 9 listopada 2018r. podczas uroczystych obchodów setnej rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę w Szkole Podstawowej

4.CEL KONKURSU: 

 1. Zaprezentowanie umiejętności tworzenia kompozycji okolicznościowych przez uczniów.
 2. Eksponowanie barw narodowych w kompozycjach kwiatowych.
 3. Kształtowanie i rozwój wrażliwości plastycznej.
 4. Pobudzanie wyobraźni i aktywności twórczej.
 5. Zachęcanie do zaprezentowania zdolności i umiejętności plastycznych.
 6. Uświetnienie poprzez twórczość plastyczną obchodów Święta Niepodległości.
 7. Popularyzacja wiedzy historycznej na temat walki i starań narodu polskiego o odzyskanie niepodległości.

  5. ADRESACI KONKURSU: 
 1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum  indywidualnie w kategoriach wiekowych:  
  - Klasa- ,,0”-IIII SP 
  - klasa IV- VI SP
  - Klasa VII i VIII SP i III gimnazjum     
 2. Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie.
 3. Prace biorące udział w konkursie nie mogą naruszać własności intelektualnej innych twórców i godzić w ich prawa autorskie.

  6. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
 1. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz zgłoszenie uczestnictwa do 20.10.2018r. Zgłoszenia przyjmują:
  - p. Bożena Lotycz – opiekun szkolnego radiowęzła
  -Józef Gaweł   -redaktor naczelny, uczeń klasy III A                                                                                                                                                           
 2.  Uczestnicy konkursu są zobowiązani do dostarczenia wcześniej przygotowanych kompozycji do pomieszczenia szkolnego radiowęzła ,do 31.10.2018r.
 3. Każdy uczestnik konkursu przygotowuje jedną kompozycję kwiatową dowolną techniką
  i z dowolnego materiału.
 4. Materiały do przygotowania konkursowej kompozycji uczestnicy konkursu zapewniają we własnym zakresie.
 5. Dostarczony produkt konkursowy powinien być nieoznakowany. Przed rozpoczęciem obrad komisji zostanie mu nadany numer. Członkowie komisji nie będą znali autorów kompozycji.

 7 . OCENA PRAC: 

 1. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatorów.
 2. Kryteria oceny:
 • wartość artystyczna i kulturowa,
 • estetyka wykonania,
 • różnorodność stosowanych materiałów,
 • kreatywność,
 • zgodność z tradycjami narodowymi i lokalnymi,
 • oryginalność.

  3. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

8. NAGRODY: 

Komisja konkursowa przyzna nagrody za zajęcie I, II i III miejsca. Komisja może również przyznać dodatkowe wyróżnienia. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

9.POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania najciekawszych prac oraz zaprezentowania ich na okolicznościowej wystawie.
 2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zamieszczania informacji
  o kompozycjach konkursowych.
 3. Dane osobowe przekazane Organizatorom przez uczestników konkursu będą przetwarzane w celu realizacji konkursu. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursie. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska oraz wizerunku - na stronie internetowej szkoły.
 4. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w regulaminie.
 5. Niniejszy regulamin jest jedynym określającym zasady konkursu.
 6. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin, rozstrzygają Organizatorzy.

  Zapraszamy wszystkich do udziału i życzymy wielu wspaniałych pomysłów!