Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

REGULAMIN VIII GMINNEGO FESTIWALU KOLĘD I PASTORAŁEK pt. „HEJ KOLĘDA, KOLĘDA...”

REGULAMIN VIII GMINNEGO FESTIWALU KOLĘD I PASTORAŁEK pt. „HEJ KOLĘDA, KOLĘDA...”

          „Szła kolęda w noc grudniowa, pukała do drzwi
                                   i wołała, żeby ludzie do stajenki szli...”.

REGULAMIN VIII GMINNEGO FESTIWALU KOLĘD I PASTORAŁEK
„HEJ KOLĘDA, KOLĘDA...”

 

 pod honorowym patronatem
Ks. Dziekana Jacka Chochołka

Organizator Festiwalu  Akcja Katolicka w Rokietnicy

Festiwal Kolęd i Pastorałek ma formułę konkursu.

IDEA I CELE KONKURSU:

 • umożliwienie wielu uczniom publiczną prezentację swojej twórczości;
 • propagowanie wartości chrześcijańskich i narodowych;
 • kultywowanie tradycji związanych z Świętami Bożego Narodzenia;
 • integracja mieszkańców Gminy Rokietnica.

I.WARUNKI ZGŁOSZENIA

Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla amatorów (dopuszcza się udział dzieci szkół muzycznych stopnia podstawowego). Dolna granica wieku uczestnika wynosi 5 lat.
W Festiwalu mogą wziąć udział soliści, duety, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, chóry działające w szkołach, parafiach, stowarzyszeniach, a także osoby niezrzeszone.

Każdy uczestnik konkursu winien wypełnić kartę zgłoszenia do dnia 15 grudnia   2018 roku i przesłać na adres e-mail :  maria.szajny@wp.pl  tel.721276619 dostępny po godz.15.00.

Karta uczestnictwa powinna zawierać:

 • solista podaje imię i nazwisko oraz wiek,
 • zespoły podają:
  a) nazwę zespołu
  b) rodzaj zespołu ( duet, trio, schola liturgiczna, zespół wokalny, zespół wokalno-instrumentalny, zespół folklorystyczny/regionalny, chór jednorodny, chór mieszany, inny)
  c) kategorię wiekową /dzieci – od 5 do 14 lat, młodzież – od 15 do 18 lat, dorośli od 19, mieszana, kategoria mieszana/zróżnicowana) i ilość występujących osób,
 • repertuar /imię i nazwisko kompozytora i tytuł utworu/,
 • imię i nazwisko instruktora/dyrygenta,
 • dokładne określenie potrzeb technicznych,
 • dotychczasowe osiągnięcia,
 • DOKŁADNY adres zwrotny, nr telefonu i e-mail do celów korespondencyjnych,
 • stwierdzenie: „oświadczam, że treść regulaminu IV GFKiP jest mi znana”. Przesłanie karty zgłoszenia pocztą elektroniczną jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
 2. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do zaprezentowania dwóch dowolnie wybranych kolęd lub pastorałek w tym obowiązkowo jednej tradycyjnej polskiej kolędy lub pastorałki, a ilość wykonywanych zwrotek należy ograniczyć do trzech.
  2. Dopuszcza się możliwość wykonania jednej kolędy zagranicznej.
  3. Zespoły wykonujące świeckie piosenki o tematyce zimowej czy noworocznej będą zdyskwalifikowane.
  4.Dopuszcza się możliwość użycia podkładu muzycznego.
  5. W kategorii chórów przynajmniej jeden utwór winien być wykonany a capella.
  6. Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.
  7. Zmiana repertuaru po weryfikacji zgłoszeń możliwa jest jedynie za zgodą organizatorów przed rozpoczęciem I etapu Festiwalu.
  8. W czasie przesłuchań finałowych muszą być wykonane kompozycje prezentowane podczas I etapu Festiwalu.
  9. Uczestnicy finału poprzednich edycji Festiwalu zobowiązani są do zaprezentowania nowego repertuaru.
  10. Niezastosowanie się do któregoś z punktów regulaminu powoduje dyskwalifikację.

III. PRZEBIEG FESTIWALU

 1. Festiwal składa się z dwóch etapów.
  2. Do pierwszego etapu dopuszcza się wszystkich spełniających wymagania formalne /czytelne  prawidłowe wypełnienie karty zgłoszenia!/.
  3. Do drugiego etapu wchodzą najlepsi uczestnicy przesłuchań eliminacyjnych w poszczególnych kategoriach wiekowych.
  4. Kandydaci występują w porządku ustalonym przez organizatorów Festiwalu.
 2. TERMINARZ FESTIWALU

Festiwal przebiegać będzie w dwóch etapach

Etap I:   przesłuchania eliminacyjne  odbędą się  w Świetlicy Wiejskiej przy Urzędzie Gminy w Rokietnicy  dnia 3 stycznia 2019 roku ( czwartek) od godz.15.00 .

Etap II: KONCERT GALOWY: niedziela  13 stycznia 2019 r. godz. 17.00

 1. REGULAMIN JURY

  1. W skład jury nie wchodzą osoby związane w jakikolwiek sposób z uczestnikami prezentującymi się w I etapie Festiwalu.
  2. Jury ocenia prezentacje w skali od 1 do 10 punktów za każdy utwór.
  3. Oceny członków jury są tajne.
  4. Werdykty wydane na podstawie ocen Jury są ostateczne.

 2. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

  1. Powołane przez Organizatorów jury może przyznać:
  • trzy nagrody /I,II,III miejsce/ w poszczególnych kategoriach wiekowych
  • nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie tradycyjnej polskiej kolędy lub pastorałki,
  • nagrodę specjalną za najlepszą aranżację nowej kolędy lub pastorałki,
  • wyróżnienia w poszczególnych kategoriach
  2. Jury Festiwalu może w oparciu o ostateczną punktację zmienić układ nagród i wyróżnień.
  3. Niezależnie od w/w nagród mogą być ufundowane dodatkowe nagrody specjalne.
  4. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone laureatom podczas uroczystego Koncertu Galowego.
  W razie nieobecności Laureata nagroda zostanie przesłana pocztą na koszt odbiorcy.
  5. Wszyscy uczestnicy I etapu Festiwalu i przesłuchań finałowych otrzymują dyplomy i nagrody pocieszenia.
  6. Organizatorzy Festiwalu Kolęd i Pastorałek zastrzega sobie prawo do dysponowania materiałem audio i video nagranymi podczas Festiwalu.

Karta zgłoszenia .doc

                                                                              Serdecznie zapraszamy do licznego udziału!!!

 Prezes Akcji Katolickiej w Rokietnicy
Maria Szajny