Zarząd

SZKOLNE KOŁO CARITAS - ROKIETNICA

Asystent kościelny ks. Witold Orzechowski
Opiekun Jadwiga Karpińska
Przewodniczący Anna Świerczek
Zastępca przewodniczącego Dariusz Koniuszy
Skarbnik Katarzyna Korniat
Sekretarz Maria Zając