Klasa IIIb

Obowiązuje od dnia 12.03.2018

Lp Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1  godz.wych matematyka w-f technika z.artystyczne
2  matematyka  j.niemiecki  religia  j.angielski  z.artystyczne
3  edu dla bez. j.angielski  j.polski  informatyka  matematyka
4  j.angielski historia  chemia  biologia  fzyka
5  w-f  j.polski  historia  matematyka  religia
6  j.polski  w-f  geografia  fizyka  j.polski
7    w-f  j.niemiecki  j.polski  

Liczba godzin: