Podręczniki

Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018

 Do klasy II i III  podręczniki i  materiały ćwiczeniowe będą nieodpłatnie udostępniane uczniom poprzez bibliotekę szkolną w pierwszych dniach września.

Klasa II - Podręczniki są nieodpłatne oprócz podręcznika do religii (kupują rodzice)
Klasa III - Podręczniki są nieodpłatne oprócz podręcznika do religii (kupują rodzice)