Podręczniki

Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019

 Do klasy III  podręczniki i  materiały ćwiczeniowe będą nieodpłatnie udostępniane uczniom poprzez bibliotekę szkolną w pierwszych dniach września.

Klasa III - Podręczniki są nieodpłatne oprócz podręcznika do religii (kupują rodzice)