Godziny pracy biblioteki szkolnej

Godziny pracy biblioteki szkolnej w Zespole Szkół w Rokietnicy w roku szkolnym 2017/2018

Dzień tygodnia Czas pracy
Czwartek 9.40 - 10.40
13.15 - 14.00
Piątek 10.30 - 10.40
12.25 - 13.30