Karta rowerowa

Wiadomości dla uczestników ubiegajacych się o kartę rowerową w naszej szkole

Brak potwierdzenia przez rodziców lub przez wychowawcę wyklucza o ubieganie się o kartę rowerową!

Przykładowe testy

Testy dla uczniów ubiegających się o uzyskanie karty rowerowej