Zarząd UKS Rokita

Zarząd

  • Prezes - Magdalena Dyl
  • Zastępca Prezesa - Teresa Świerczek
  • Sekretarz - Instruktor - Adam Grymuza
  • Członek - Kronikarz - Dariusz Balicki
  • Członek - Lidia Kapłon

Komisja rewizyjna

  • Przewodnicząca - Krystyna Bąk
  • Zastępca - Bożena Lotycz
  • Członek - Bogumiła Grymuza