Dyrekcja

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rokietnicy - mgr Anna Żołyniak
zastępca dyrektora - mgr Dariusz Balicki

Godziny przyjęć osób zainteresowanych 
mgr Anna Żołyniak - Wtorek 8.50 - 9.30

Sekretariat - Ewelina Zając