Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

Świetlica szkolna

Godziny otwarcia świetlicy szkolnej dzień tygodnia
   
   

Regulamin świetlicy szkolnej

 1. Świetlica zapewnia dzieciom zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz tworzy warunki do nauki własnej, rozwija zainteresowania własne i uzdolnienia wychowanków.
 2. Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 8.00 oraz od 11.30 do 16.30.
 3. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wiekowych oraz zróżnicowanych pod względem wiekowym.
 4. Rodzice (prawni opiekunowie) pisemnie zgłaszają chęć skierowania dziecka do świetlicy szkolnej z dokładnym zaznaczeniem czasu jego pobytu w świetlicy.
 5. Prawa uczestnika świetlicy:
  • prawo do wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami
  • korzystanie z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań domowych
 6. Obowiązki uczestnika świetlicy:
  • przestrzeganie Regulaminu Świetlicy
  • dbałość o porządek i wystrój świetlicy
  • poszanowanie sprzętu i wyposażenia świetlicy
  • kulturalne zachowanie się w trakcie zajęć
 7. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dziecko.

Ogólny plan świetlicy szkolnej

Świetlica szkolna ma spełniać głównie rolę opiekuńczą i wychowawczą. Oprócz zajęć świetlicowych uczniowie mogą spędzić czas wolny według własnego uznania czy odrobić lekcje przy wydatnej pomocy nauczyciela-wychowawcy. Zajęcia świetlicowe mają zapewnić dzieciom czas w sposób możliwie interesujący. Poprzez ich organizację pragniemy osiągnąć określone zmiany w zainteresowaniach, postawie i codziennych nawykach wychowanków.

Zadania ogólne Forma i metoda realizacji Termin realizacji

I Organizacja pracy świetlicy

 1. Zaplanowanie pracy:
  • opracowanie regulaminu
  • opracowanie planu pracy
 2. Zaprowadzenie ewidencji uczniów:
  • sporządzenie list uczniów
  • zapoznanie uczniów z regulaminem oraz zasadami obowiązującymi na świetlicy

Październik

II Wspomaganie rozwoju umysłowego ucznia.

 1. Zorganizowanie pomocy i warunków uczniom w przygotowywaniu się do zajęć szkolnych, odrabianiu prac domowych
 2. Wykorzystanie zajęć świetlicowych do kompensowania braków z wiedzy szkolnej
 3. Nawiązanie współpracy z biblioteką szkolną mającą na celu uzmysłowienie uczniom, że poza podręcznikami szkolnymi są inne źródła informacji z których można korzystać
 4. Nawiązanie współpracy z wychowawcami klas

Wg potrzeb – cały rok

III Troska o psychiczne i fizyczne zdrowie uczniów.

 1. Zapewnienie odpowiednich warunków do racjonalnego wykorzystania czasu wolnego
 2. Podnoszenie wiedzy uczniów w zakresie:
  • znajomości przepisów dotyczących bezpiecznego poruszania się po drodze, korzystania z urządzeń elektrycznych, zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych
  • higieny osobistej i jej wpływu na własne zdrowie
  • zdrowego odżywiania, aktywnego spędzania wolnego czasu
  • prawidłowej organizacja planu dnia
  • relacji międzyludzkich (w szkole, w domu)
  • radzenia sobie w sytuacjach stresowych, konfliktowych
  • pokonywania własnych niedoskonałości
  • asertywności i nabywania pewności siebie
  • kulturalnego zachowania się
  • tradycji świątecznych

Wg potrzeb – cały rok

 

 

 

Na bieżąco

 

 

 

IV Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zamiłowań twórczych.

 1. Wykonywanie przedmiotów użytkowych i ozdobnych dla potrzeb świetlicy
 2. Wykonywanie elementów dekoracyjnych
 3. Udział w grach planszowych, logicznych, grach sportowych, indywidualnie i zespołowo
 4. Rozwijanie aktywności plastycznej i technicznej, posługiwanie się różnymi technikami plastycznymi do wyrażania własnych przeżyć i spostrzeżeń

Wg potrzeb – cały rok

 

Wg potrzeb – cały rok

 

 

 

V Doskonalenie pracy nauczyciela świetlicy.

 1. Wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej adekwatnej do potrzeb własnych i świetlicy
 2. Systematyczne zapoznawanie się z literaturą przedmiotu

 

 

Na bieżąco