Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

Świetlica szkolna

Rok szkolny 2018/2019

Godziny otwarcia świetlicy szkolnej dzień tygodnia
   pn-pt
   

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. Świetlica zapewnia dzieciom zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz tworzy warunki do nauki własnej, rozwija zainteresowania własne i uzdolnienia wychowanków.
 2. Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach zgodnych z zapotrzebowaniem złożonym przez rodziców (prawnych opiekunów) na dany rok szkolny.
 3. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wiekowych oraz zróżnicowanych pod względem wiekowym.
 4. Rodzice (prawni opiekunowie) pisemnie zgłaszają chęć skierowania dziecka do świetlicy szkolnej z dokładnym zaznaczeniem czasu jego pobytu  w świetlicy.
 5. Za opiekę nad dzieckiem odpowiada wychowawca świetlicy. W sytuacjach, gdy rodzic (prawny opiekun):
 • mimo zapisu świadomie nie posyła dziecka do świetlicy,
 • nie respektuje zadeklarowanych godzin pobytu,
 • dezorganizuje pracę wychowawcy świetlicy,

      - dyrektor ma prawo skreślić dziecko z listy zapisanych po informacji pisemnej skierowanej do rodziców.

 1. Prawa uczestnika świetlicy:
 • prawo do wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami;
 • korzystanie z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań domowych.
 1. Obowiązki uczestnika świetlicy:
 • przestrzeganie Regulaminu Świetlicy;
 • dbałość o porządek i wystrój świetlicy;
 • poszanowanie sprzętu i wyposażenia świetlicy;
 • kulturalne zachowanie się w trakcie zajęć.
 1. Na terenie świetlicy wychowankowie korzystają ze sprzętu o pomocy, które są jedynie w wyposażeniu szkoły.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dziecko.

Ogólny plan świetlicy szkolnej

Świetlica szkolna ma spełniać głównie rolę opiekuńczą i wychowawczą. Oprócz zajęć świetlicowych uczniowie mogą spędzić czas wolny według własnego uznania czy odrobić lekcje przy wydatnej pomocy nauczyciela-wychowawcy. Zajęcia świetlicowe mają zapewnić dzieciom czas w sposób możliwie interesujący. Poprzez ich organizację pragniemy osiągnąć określone zmiany w zainteresowaniach, postawie i codziennych nawykach wychowanków.

Zadania ogólne Forma i metoda realizacji Termin realizacji

I Organizacja pracy świetlicy

 1. Zaplanowanie pracy:
  • opracowanie regulaminu
  • opracowanie planu pracy
 2. Zaprowadzenie ewidencji uczniów:
  • sporządzenie list uczniów
  • zapoznanie uczniów z regulaminem oraz zasadami obowiązującymi na świetlicy

Październik

II Wspomaganie rozwoju umysłowego ucznia.

 1. Zorganizowanie pomocy i warunków uczniom w przygotowywaniu się do zajęć szkolnych, odrabianiu prac domowych
 2. Wykorzystanie zajęć świetlicowych do kompensowania braków z wiedzy szkolnej
 3. Nawiązanie współpracy z biblioteką szkolną mającą na celu uzmysłowienie uczniom, że poza podręcznikami szkolnymi są inne źródła informacji z których można korzystać
 4. Nawiązanie współpracy z wychowawcami klas

Wg potrzeb – cały rok

III Troska o psychiczne i fizyczne zdrowie uczniów.

 1. Zapewnienie odpowiednich warunków do racjonalnego wykorzystania czasu wolnego
 2. Podnoszenie wiedzy uczniów w zakresie:
  • znajomości przepisów dotyczących bezpiecznego poruszania się po drodze, korzystania z urządzeń elektrycznych, zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych
  • higieny osobistej i jej wpływu na własne zdrowie
  • zdrowego odżywiania, aktywnego spędzania wolnego czasu
  • prawidłowej organizacja planu dnia
  • relacji międzyludzkich (w szkole, w domu)
  • radzenia sobie w sytuacjach stresowych, konfliktowych
  • pokonywania własnych niedoskonałości
  • asertywności i nabywania pewności siebie
  • kulturalnego zachowania się
  • tradycji świątecznych

Wg potrzeb – cały rok

 

 

 

Na bieżąco

 

IV Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zamiłowań twórczych.

 1. Wykonywanie przedmiotów użytkowych i ozdobnych dla potrzeb świetlicy
 2. Wykonywanie elementów dekoracyjnych
 3. Udział w grach planszowych, logicznych, grach sportowych, indywidualnie i zespołowo
 4. Rozwijanie aktywności plastycznej i technicznej, posługiwanie się różnymi technikami plastycznymi do wyrażania własnych przeżyć i spostrzeżeń

Wg potrzeb – cały rok

Wg potrzeb – cały rok

V Doskonalenie pracy nauczyciela świetlicy.

 1. Wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej adekwatnej do potrzeb własnych i świetlicy
 2. Systematyczne zapoznawanie się z literaturą przedmiotu

Na bieżąco