Rada Rodziców

Rok szkolny 2017/2018

Zarząd Rady Rodziców

  • Przewodniczący - Wiesław Karpiński
  • Zastępca - Agata Gala
  • Skarbnik - Lucyna Wysocka
  • Sekretarz - Wioletta Basiak

Komisja Rewizyjna

  • Przewodniczący - Joanna Lizun
  • Członek - Anna Bała
  • Członek - Teresa Świerczek

Wpłaty do Rady Rodziców można dokonywać na konto

RADA RODZICÓW ZS ROKIETNICA

BS W CHŁOPICACH ODDZIAŁ W ROKIETNICY

NRB: 38 9091 0009 2002 2007 3916 0001

lub w sekretariacie szkoły.