Zarząd UKS Tramp

Zarząd

  • Prezes - Bogumiła Grymuza
  • Zastępca Prezesa, Kronikarz - Lidia Kapłon
  • Sekretarz - Adam Grymuza
  • Członek - Magdalena Trzak
  • Członek - Edward Jakubas

Komisja rewizyjna

  • Przewodnicząca - Anna Żołyniak
  • Zastępca - Beata Magdziak
  • Sekretarz - Alicja Brudek