Kurs pierwszej pomocy

Uczniowie klas Ia i Ib odbyli skrócony kurs pierwszej pomocy w dniu 26 maja 2014 r. Zajęcia prowadzone były przez panią Aldonę Kasper z Medycznej Szkoły Policealnej im. Jadwigi Giżyckiej z Przemyśla. Oprócz części teoretycznej, młodzież mogła bezpośrednio przećwiczyć elementy pierwszej pomocy. Prezentacja multimedialna była bogata i konkretna, dostosowana do wieku dzieci. Prowadząca chętnie odpowiadała na pytania i pokazywała kolejne ćwiczenia.