Zebranie Rady Rodziców

Zebranie Rady Rodziców

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się 3 kwietnia o godzinie 12.00 w Zespole Szkół w Rokietnicy.