„Ojcu Świętemu - Janowi Pawłowi II” – II Szkolny Konkurs Poetycki

„Ojcu Świętemu - Janowi Pawłowi II” – II Szkolny Konkurs Poetycki

Uczniowie klas trzecich gimnazjum na lekcji języka polskiego zmierzyli się z liryką poświęconą Patronowi naszej szkoły – Janowi Pawłowi II, wpisując się tym samym w cykl konkursów upamiętniających postać papieża. Trzecioklasiści na lekcji spróbowali napisać wiersze, które następnie zostały dopracowane przez polonistkę i przekazane jury. Spośród 42 liryków nagrodzono następujące osoby i wiersze:

  • I m – Dominika Kosteczko III a - „Modlitwa”,
  • II m – Aleksandra Niemczycka III b - „Biały Pielgrzym”,
  • III m – Tomasz Sykała III b - „Dla Patrona”.

Wyróżnienia

  • Gabriela Kiper III a - „Pasterz miłosierdzia”
  • Izabela Skupień III a - „Pamięci Patrona”
  • Eliza Stefanowska III a - „Ojciec”
  • Wiktor Buksa III b - „Mój Przyjaciel…”
  • Jakub Warzocha III b - „Papież pokoju”

A oto nagrodzone teksty:

„Modlitwa”

Wiedziałeś, jak to jest mieć
milion powodów i nie zgrzeszyć
mieć ważną sprawę do załatwienia i
nie zawieść
Być wolnym i nie uciec.

Trzymać się zasad pomimo ich bezcelowości.
Znać swoją wartość i inne wartości.
Starać się - nie być - ale mieć piękną duszę.

Dlatego Ojcze, Ciebie proszę,

O wstawiennictwo na dni gorsze,
O cierpliwość na dni złe,
O wiarę w siebie…

Proszę Cię.

– Dominika Kosteczko III a

„Biały Pielgrzym”

Jan Paweł II
pielgrzym świata
służył Bogu i ludziom długie lata
służył na Watykanie
o cały świat miał staranie.

Ojczyznę tak umiłował
że często do niej pielgrzymował
składając na ziemi synowski pocałunek
oddając Polsce należny szacunek.

W swoim sercu na zawsze zachował
„Totus Tuus, Maryjo”-piękne słowa
„Cały Twój” - one znaczyły
i zawsze Mu drogowskazem były.

A kiedy bardzo utrudzony
po ciężkiej pracy w Pańskiej Winnicy
odchodził Biały Pielgrzym z tej ziemi
płakali po nim ludzie wszyscy.

„Santo Subito”! Młodzi krzyczeli
gdy ducha swego Bogu oddawał,
by świętym w niebie być patronem
i wstawiać się za nami przed Boga tronem.

I Bóg wysłuchał to wołanie
Jan Paweł II świętym został ogłoszony
Teraz w niebie z chórami aniołów
śpiewa: „Niech będzie Bóg uwielbiony”.

– Aleksandra Niemczycka III b

„Dla Patrona”

Kochany Ojcze, Janie Pawle II,
Jesteś wzorem
dla każdego Polaka,
więc i dla ucznia rokietnickiego
tego małego i tego dużego…

Janie Pawle II,
kochałeś każdego człowieka
każdego- tego dobrego i tego złego …

Kochany Ojcze, Janie Pawle II,
Twoje świadectwo życia
każdego wzrusza
Pan Bóg do mego serca
przez Ciebie puka…

– III m – Tomasz Sykała III b

„Pasterz miłosierdzia”

Ojcze Kościoła
w niebiosach zostałeś wywyższony
za wielkie czyny między anioły policzony.

Dziś świętym jesteś nazwany
to imię nosiłeś już -
będąc jeszcze z nami.

Żyłeś wśród ludzi, radą służyłeś
uczyłeś jak kochać,
błądzącym błogosławiłeś.

Nie ma Cię dzisiaj z nami -
Obecny duchem, lecz już nie ciałem.
Świat jest Ci wdzięczny za Twoje słowa.

– Gabriela Kiper III a

„Pamięci Patrona”

Janie Pawle II – Święty Ojcze nasz
Jesteś naszym wzorem- kilkadziesiąt lat.
Miłość do ciebie – nie wygaśnie
Pamięć o Tobie - nie zaginie.

Całym sercem Cię kochamy
i sławimy imię Twe.
Chcemy czerpać z Twoich rad
Jesteś wspaniały – Patronie nasz.

– Izabela Skupień III a

„Ojciec”

Janie Paweł II, nasz ojcze ukochany
od zawsze głęboko uduchowiony,
dobry, pobożny, z sercem na dłoni
każdego chciałeś zawsze bronić…

Ludzi kochałeś
złego słowa nie mówiłeś
do zapłakanych z radą śpieszyłeś
głodnych karmiłeś
spragnionych poiłeś…

Jednym słowem-
dziękuję -
że byłeś.

– Eliza Stefanowska III a

„Mój Przyjaciel…”

Święty Janie Pawle II…
Co w moim życiu ważne?
Gdy mi smutno,
Gdy mi źle
Zawsze modlę się…

Jesteś moim duszpasterzem.
Moim przyjacielem…
Zostań ze mną
Pamiętaj, kim chcę być…

– Wiktor Buksa III b

„Papież pokoju”

Nasz Partonie – Janie Pawle II…

Przebaczyłeś człowiekowi,
który mierzył do Ciebie.

Wojen nie chciałeś- przeciwne
Pokoju pragnąłeś.

Wolałeś łączyć niż dzielić
Podobieństw szukałeś wśród przeciwieństw

Jesteś pierwszym polskim papieżem
Świętym po śmierci okrzyknięty

Jak dobrze, że jesteś
szkoły patronem…

– Jakub Warzocha III b